/
KHÓA HỌC 
QUẢN LÝ AN TOÀN
 • Các yêu cầu pháp luật về sử dụng máy, thiết bị.
 • Các rủi ro, tai nạn thường gặp khi làm việc với máy, thiết bị trong nhà máy.
 • Các biện pháp an toàn khi làm việc với máy, thiết bị.
 • Vai trò của người làm công tác ATVSLĐ trong việc thực hiện an toàn khi làm việc với máy, thiết bị tại doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 • Các yêu cầu pháp luật về sử dụng máy, thiết bị.
 • Các rủi ro, tai nạn thường gặp khi làm việc với máy, thiết bị trong nhà máy.
 • Các biện pháp an toàn khi làm việc với máy, thiết bị.
 • Vai trò của người làm công tác ATVSLĐ trong việc thực hiện an toàn khi làm việc với máy, thiết bị tại doanh nghiệp
MỤC TIÊU 
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
 • Sổ tay tài liệu đầy đủ thông tin 
 • Thảo luận nhóm
 • Hỏi - đáp tực tiếp
KHÓA HỌC DÀNH CHO
 • Nhân viên vận hành, bảo trì, sữa chữa máy, thiết bị.
 • Quản lý/nhân viên ATVSLĐ tại nhà máy.
 • Người tham gia làm việc với máy, thiết bị
 • Biết và vận dụng các phương pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng máy, thiết bị.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu luật định trong thực tế sử dụng máy, thiết bị.
 • Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người làm công tác ATVSLĐ trong việc quản lý an toàn máy, thiết bị.
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

 1. Đối với lớp lý thuyết: Không quá 120 người
 2. Đối với địa điểm thực hành: Không quá 40 người
YÊU CẦU
Thời gian: Theo yêu cầu
Địa điểm Offline: tại Đơn vị, Doanh nghiệp 
ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP
LỊCH HỌC 
Thời gian học: 08 giờ

ĐÀO TẠO TẬP TRUNG
Thời gian: Đang cập nhật
Địa điểm Offline: Công ty cổ phần EHS, số 526/5 đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, TP, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ
Liên hệ trực tiếp với EHS để được tư vấn và nhận thông tin ưu đãi
Hotline: 1900.6987

Email: cskh@ehs.com.vn
Mobile: 039.246.6987
MST: 0313398131
Địa chỉ: số 526/5 đường Phạm Văn Đồng, Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 1900.6987 
Email: Cskh@ehs.com.vn
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Hãy theo dõi chúng tôi!
/
CÔNG TY CỔ PHẦN EHS